Sale 64%

Ketoner ลวดเชื่อมอุณหภูมิต่ำ ลวดเชื่อมอลูมิเนียม เชื่อมกับเหล็กต่างชนิดได้ จุดหลอมเหลวต่ำ (ใช้เชื่อมกับหัวพ่นแก๊สกระป๋องได้) ตู้เย็น ตู้แช่ หม้อน้ำรถยนต์

$57.00